wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Zapraszamy do  udziału w projekcie "NEET. Podkarpacki ekspres do zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia" realizowanym w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Partnerzy

Lider Partnerstwa (Beneficjent)

BD Center sp. z o. o. jest profesjonalną, niezależną i dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniowo - badawczą, funkcjonującą na rynku od 2001 roku.

Działając na rzecz komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii ze świata nauki do świata biznesu, BD Center specjalizuje się w realizacji badań społecznych, szkoleniach, projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu polityki społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości. BD Center świadczy także pełen zakres usług analitycznych i konsultacyjnych.

Naszymi Klientami są instytucje działające w rozmaitych branżach i sferach życia publicznego: przedsiębiorstwa, jednostki administracji państwowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe.

Dysponujemy zgranym i kreatywnym zespołem o znaczącym dorobku naukowym i bogatym doświadczeniu praktycznym. Posiadamy wysoce merytoryczną kadrę badawczą i analityczną a fundament naszej działalności stanowią zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Ciągły rozwój firmy pozwala na indywidualne i dokładne dopasowanie naszej oferty do Państwa wymogów i oczekiwań, gwarantując przy tym najwyższą jakość świadczonych usług.

Więcej informacji o firmie na stronie www.bdcenter.pl

PARTNER 

Agencja Rozwoju Regionalego w Starachowicach powstała w 1992 r. z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Miasta dr inż. Grzegorza Walendzika powstała Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach. Misją Fundacji, jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju.

Za cel działalności, zgodnie ze statutem, Fundacja stawia ograniczanie bezrobocia, wspieranie rozwoju regionalnego, pobudzanie aktywności gospodarczej w regionie poprzez wsparcie finansowe, informacyjne, doradcze lokalnej przedsiębiorczości, realizując przy tym szereg projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Główne działania Fundacji skupione są na zwalczaniu bezrobocia  poprzez dostarczenie im wysokiej jakości kompleksowych usług, a przez to lepsze przygotowanie ich do spełniania standardów istniejących w Unii Europejskiej. 

Wiecej informacji na stronie http://www.farr.pl