wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Zapraszamy do  udziału w projekcie "NEET. Podkarpacki ekspres do zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia" realizowanym w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 2/NEET/CT/2018

04 wrzesień 2018

W związku z realizacją projektu „NEET. Podkarpacki ekspres do zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Nr Projektu: POWR.01.02.01-18-0041/17-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z obowiązującą procedurą rozeznania rynku, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług cateringowych dla 14 Uczestników Projektu „NEET. Podkarpacki ekspres do zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia” biorących udział w szkoleniu „Pracownik obsługi biurowej”.

Oferty należy składać do dnia do dnia 12.09.2018 roku do godziny 9:00 osobiście lub pocztą kurierską lub pocztą tradycyjną na adres (o terminie złożenia decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Biura Projektu).

Zapytanie ofertowe nr 2/NEET/CT/2018

Załączniki do zapytania ofertowego

 

Wyniki rekrutacji merytorycznej

21 sierpień 2018

W wyniku rekrutacji merytorycznej do projektu "NEET. Podkarpacki ekspres do zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia" zakwalifikowały się 24 osoby. Szczegółowa lista rankingowa dostępna jest w biurze projektu. 
Wszelkie informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: 668 837 926 oraz pod numerem telefonu 881 710 830.

 

Przedłużenie rekrutacji do projektu

01 sierpień 2018

Szanowni Państwo, informujemy że rekrutacja do projektu „NEET. Podkarpacki ekspres do zatrudnienia” zostaje przedłużona do 10.08.2018 r.

 

Rekrutacja

22 czerwiec 2018

Szanowni Państwo, Informujemy, że 02.07.2018 r  rozpoczynamy rekrutację do projektu.
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do 31.07.2018 r.
Wszystkie pytania związane z realizowanym projektem prosimy zadawać e-mailowo bądź telefonicznie.